• optimalisere rutiner og prosesser
  • implementere velfungerende og verdiøkende forretningsløsninger
  • ta kontroll på kvalitet og få fart på forbedringsprosessen
  • få kontroll på Helse, Miljø og Sikkerhet i bedriften

VERDIØKENDE TJENESTER


Det første prinsipp for å oppnå langsiktig inntjening er at alle aktiviteter i organisasjonen har kundefokus. Alle aktiviteter bør være verdiøkende og skape en kontinuerlig økt verdi for kunden.

Verditrianglet (til høyre) forteller oss at forholdet mellom forretning, prosess og kvalitet er avgjørende for om organisasjonen skaper en økt verdi.

Hovedfokus

Å KOMMME IGANG


Martinsen Consultancy har mange års erfaring i en rekke ulike prosjektlederroller innen den maritim/olje-gass leverandør-industrien.

Vi tar på oss leder-/prosjektlederroller innen planlegging og implementering (og evt. rydding) innen ledelses-systemer, kvalitetsledelse ISO 9001, HMS, ERP-systemer, prosesskartlegging og forbedringsprosjekter.

SPARK IGANG FORBEDRINGSARBEIDET !

 

Vi kan veilede og hjelpe dere med å komme igang med forbedringsarbeidet. Forbedringsprosessen inkluderer optimalisering, effektivisering, streamline, fjerne sløsing og skape verdiøkning.


Alle bedrifter trenger å forbedre prosesser og bli bedre på kundetilfredshet. De bedrifter som ikke satser på forbedring av tjenester, produkter eller internprosesser vil på sikt komme til kort.

Et systematisk forbedringsarbeid legger grunnlaget for et konkurransedyktig selskap.

SYSTEMIMPLEMENTERING


Et forretningssystem bør betraktes som en langsiktig investering og bør derfor behørig planlegges. Et slikt system kan være enkelt eller komplekst, men må være satt slik opp at det understøtter de faktiske forretningsprosessene i bedriften. Jeg har mange års erfaring med innføring og endringskontroll av forretningssystemer (bla MS Axapta).

Ta ingen snarveier når dere skal investere i et nytt forretningssystem (ERP). Vi kan hjelpe dere gjennom den prosessen fra planleggingsfase til innkjøp og igangsetting av system.

INFORMASJONSSENTER


Vi hjelper dere med å implementere et informasjons-senter på SharePoint. Løsningen vil ligge i skyen og dere vil oppnå full transparens i bedriftens aktiviteter og dokumentasjon. Eksempler på løsninger kan være ledelsessystem, HMS-system, operasjonssenter, rapportsenter osv.

PROSESSKARTLEGGING


Prosesskartlegging er en god måte å få en oversikt over vare- og informasjonsflyt i bedriften. Vi har lang erfaring med prosesskartlegging. Dersom dere ønsker å kartlegge prosessene i bedriften kan vi rådgi og bistå dere i arbeidet. Dokumentasjonen gjøres på det formatet dere måtte ønske. Vi kan komme opp med forslag til format, men dere står selvfølgelig fritt til velge et eget format.

KVALITETSLEDELSE ISO 9001         produktark

 

Med mange års erfaring som kvalitetssjef kan vi gi verdifull kunnskap om hvordan en bør bygge opp systemet i forhold til de krav som stilles. Det er idag ingen krav til at et kvalitetssystem skal være sertifisert, men det kan være motiverende for bedriften å ha noen som stiller faktiske krav til hvordan systemet skal fungere og ikke minst symbolverdien ved å kunne vise frem et sertifikat kan være godt å ha med seg. Mange bedrifter krever at leverandørene skal ha et kvalitetssystem.

Tjenester